OTTO Original mattan

OTTO ORGINAL MATTAN

…..kvalitet som håller länge för ridbanan och ridhuset!!

Detta är ORGINALET och inte dålig kopia!!

lm-header_850

OTTO ORIGINAL MATTA är en produkt gjord av bästa kvalitets material och special designad för ridsportens hårda påfrestningar. Den används på ridbanor och i ridhus, under special överlaget för att ge maximum avrinning, dämpar ryttare och häst vid olyckor på banan, större stabilitet för ryttare och häst och underlagen på banan blandas inte ihop, utan hålls på plats.

OTTO ORGINAL MATTANS princip funktioner:

Med OTTO ORIGINAL MATTAN får hästen ordentligt grepp om underlaget. Kraften från hovarna absorberas mycket av mattan. OTTO ORIGINAL MATTAN spelar en betydlig roll i att hålla hästen välmående också vid hård ridning på ridbanan eller i ridhuset. Mattan förebygger slitage i hästens leder, framtida skador och mindre instabilt och halkande på banan än om man använder hårda rid underlag.  Vid undersökningar på German Association for Technical Inspection (TÜV), blir kraften med detta underlag ca 40% med absorberat än vid hårda ridunderlag.

OTTO ORGINAL MATTAN har ett patenterat system av knoppar i olika höjder på översidan för extra säkerhet för glid och halkning av hästens hovar. Hästens hovar springer mer stabilt på underlaget.

lm-rutschsicher_500

OTTO ORGINAL MATTAN har dränerings hål vilket gör att underlaget, även i stakt regn, torkar ut snabbt. Leriga och kletiga ridbanor är nu ett minne blott.

lm-drainage_300

För att undvika att underlaget torkar ut har OTTO ORGINAL MATTAN ett uppsamlings- sytem som tillbaka håller vatten. I dessa små vattenhål kan samlas så mycket som 4 liter vatten per m2. Fukt blir automatiskt tillfört underlaget för perfet ridning. OTTO ORGINAL MATTAN förvarar tillräkligt med vatten för att underlaget skall vara perfekt. Resten släpps ut i dränerings hålen. En normal stor ridbana med OTTO ORGINAL MATTAN kan förvara upp till 4.800 liter vatten efter regn, men kan användas omedelbart efter regn pga dränerings hålen.

lm-speicher_300

På undersidan av OTTO ORGINAL MATTAN finns stabiliserings ringar för att hålla kvar denna i bas lagret. Pga deras utformning håller bas lagret av sten fast mattan på sin plats och denna förflyttas inte. Det översta top lagret av sand kan inte komma ner under mattan och det undre bas lagret av småsten kan inte blanda sig med top lagret pga stabiliserings ringarnas utformning. Med detta menas att de olika lagren inte blandar sig som de gör utan mattan efter kort tid.

002b_sandsperringe-eng_300

OTTO ORGINAL MATTAN är gjuten av återvinning material. Med detta skadar vi inte naturen. För att hålla 100% kvatlitet på våra proudukter kontroleras denna av German Association for Technical Inspection (TÜV) med extra kontroll för jord och grund vattens protektion. Med denna kontroll uppfyller OTTO ORGINAL MATTAN all kriteria och standard som krävs av German “Bundesbodenschutz-Verordnung” (Federal Soil and Groundwater Protection Order).

lm-umwelt_300

 

OTTO orginalmattan kostar €15.05/m2 inkl. frakt från Tyskland till Er adress i Sverige

otto-logga